Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

Φιλανθρωπικά
Καταστήματα Μυτιλήνης

Καραντώνη 2, Μυτιλήνη :: ΤΚ-81100 :: 22510-28518


   
Περιεχόμενα
  
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το κύριο προϊόν που παράγεται είναι το ελαιόλαδο (ψυχρή έκθλιψη) το οποίο τυποποιείται και διατίθεται...
[ περισσότερα... ]
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Περιοχή Δημοσιεύσεων...
[ περισσότερα... ]
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Περιοχή Υποτροφιών των Φ.Κ.Μ.
Πληροφορίες...
[ περισσότερα... ]


English Version
English Version
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ Φ.Κ.Μ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Για τον διορισμό δεκαέξι (16) υποτρόφων
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
Για τον διορισμό δεκαέξι (16) υποτρόφων

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ : 30.10.2022
[ περισσότερα ]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 17/10/2019 ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 39018/17.07.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
[ περισσότερα ]


  

                                                        © Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης | Developed & powered by I.E.Mavridis@EURObit WEBs