Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

Φιλανθρωπικά
Καταστήματα Μυτιλήνης

Καραντώνη 2, Μυτιλήνη :: ΤΚ-81100 :: 22510-28518


   
Περιεχόμενα
  
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το κύριο προϊόν που παράγεται είναι το ελαιόλαδο (ψυχρή έκθλιψη) το οποίο τυποποιείται και διατίθεται...
[ περισσότερα... ]
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Περιοχή Δημοσιεύσεων...
[ περισσότερα... ]
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Περιοχή Υποτροφιών των Φ.Κ.Μ.
Πληροφορίες...
[ περισσότερα... ]


English Version
English Version
 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Φ.Κ.Μ.

A. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ Φ.Κ.Μ.

Τ
α Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης έχουν στην εποπτεία τους τα κληροδοτήματα:

Τα κληροδοτήματα έχουν τη δική τους περιουσία, αποτελούν αυτοτελή κεφάλαια διαχ/σης και σκοπός τους είναι η εκτέλεση φιλανθρωπικών σκοπών όπως χορήγηση υποτροφιών σε απόρους φοιτητές Ανωτάτων Σχολών, οικονομική ενίσχυση απόρων σε μηνιαία βάσει ή δυο φορές το χρόνο, επιχορήγηση ορφανοτροφείου, ενώ ενισχύονται οικονομικά όσοι συμπολίτες μας επιθυμούν να εκδόσουν το σύγγραμμα, το βιβλίο τους.
Βέβαια τα χρηματικά δίνονται ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε κληροδοτήματος.
 

:: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΤΡΕΛΙΑ

Η περιουσία του Κληροδοτήματος (3 ελαιοκτήματα) περιήλθαν στην ιδιοκτησία των Φ.Κ.Μ από την κληρονομία Νικολάου Μητρέλια. Διοικείται από το Συμβούλιο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης.
Σκοπός: Επιχορήγηση Γηροκομείου

:: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣ. ΚΑΜΠΑ

Η περιουσία του Κληροδοτήματος περιήλθε στην ιδιοκτησία του Ιδρύματος με την από 16-5-1949 διαθήκη του Βασ. Καμπά, (2 καταστήματα και 4 ελαιοκτήματα). Τελεί υπό την διοίκηση και διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης και των εκτελεστών της συγκεκριμένης διαθήκης. 
Σύμφωνα με τη διαθήκη του δωρητή το ήμισυ του καθαρού ετήσιου εισοδήματος λαμβάνουν τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης και το διαθέτουν σε Φιλανθρωπικούς σκοπούς, το δε υπόλοιπο ½ παραχωρείται στους εκτελεστάς της διαθήκης, οι οποίοι ομοίως το διαθέτουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς της απολύτου επιλογής τους (μηνιαίες συντάξεις απόρων).

:: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΡΙΦΥΛΗΣ ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η περιουσία τουΚληροδοτήματος περιήλθε στην ιδιοκτησία του Ιδρύματος με την από 8-3-1934 διαθήκη της Εριφύλλης Αρχοντοπούλου ( 3 διαμερίσματα και 3 ελαιοκτήματα). Τα διαμερίσματα είναι μισθωμένα σε απόρους έναντι χαμηλού μηνιαίου μισθώματος 75 Ευρώ το καθένα. Τελεί υπό την διοίκηση και διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης και τριών εκτελεστών της διαθήκης 
Η περιουσία της ομοίως δεν δύναται να πωληθεί .
Τα 2/5 του καθαρού ετήσιου εισοδήματος λαμβάνουν τα Φ.Κ.Μ που διαθέτουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς τα δε 3/5 δίδονται στους εκτελεστάς της διαθήκης, οι οποίοι το διαθέτουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς της απολύτου επιλογής τους.

:: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η περιουσία του Κληροδοτήματος περιήλθε στην ιδιοκτησία του Ιδρύματος με τη διαθήκη του Θρασυβούλου Αρχοντοπούλου, αποτελείται από 9 ορεινά και δυσπρόσιτα ελαιοκτήματα. Διοικείται από το Συμβούλιο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης.
Επιπλέον το 50% του καθαρού εισοδήματος του Κληρ/τος Θρασυβούλοτυ Αρχοντοπούλου διατίθεται υπέρ του Κατσακουλείου Ορφανοτροφείου και το 50% σε άλλους Φιλανθρωπικούς Σκοπούς της επιλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.
Από το ίδιο κληροδότημα ενισχύονται οικονομικά όσοι συμπατριώτες μας επιθυμούν να εκδώσουν το βιβλίο ή το σύγγραμμά τους, εφόσον βέβαια υπάρχει η οικονομική δυνατότητα.

:: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΣΤΑΝΗ

Σκοπός: Χορήγηση υποτροφιών σε απόρους αριστούχους αποφοίτους Λυκείων, οι οποίοι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε Ανώτατες Σχολές του Κράτους και κατάγονται από τη Νήσο Λέσβο με προτίμηση, με ίσους όρους, εκείνων που κατάγονται, κατά σειρά, από το Δήμο Μυτιλήνης και τις Κοινότητες Παμφίλων και Μυστεγνών. Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

:: ΚΑΡΑΝΤΩΝΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

Σκοπός: Χορήγηση υποτροφιών για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό Λεσβίων αποφοίτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων. 
Τα Κληροδοτήματα που έχουν ως σκοπό τη χορήγηση υποτροφιών είναι το Εκπαιδευτικό Κληροδότημα Γεωργίου Βοστάνη που χορηγεί υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε απόρους νέους που φοιτούν σε Πανεπιστήμια του Κράτους. Ο αριθμός των υποτρόφων ποικίλει ανάλογα με τα εισοδήματα του κληροδοτήματος.
 

Β. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ

Το Κληροδότημα Αποστόλου Σημαντήρη αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδρύθηκε μετά από την κληροδοσία του συνόλου της περιουσίας του ομώνυμου ευεργέτη Απόστολου Σημαντήρη.
Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνει μικρό αριθμό αστικών ακινήτων και κυρίως ελαιοκτήματα στην περιφέρεια του Δήμου Μυτιλήνης. Το στολίδι όμως του Κληροδοτήματος αποτελεί το Αγρόκτημα της Αχλαδερής το οποίο βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του νησιού, στην ανατολική πλευρά του κόλπου της Καλλονής και καταλαμβάνει μία ενιαία έκταση 7.000 περίπου στρεμμάτων η οποία χαρακτηρίζεται από μία φυσική εξαιρετικής ομορφιάς ανομοιογένεια.

Συνδυάζει με πανέμορφο τρόπο την πυκνή και πλούσια αυτοφυή βλάστηση του πεύκου και της ελιάς, με την απέραντη γαλήνη και ησυχία της θάλασσας του κόλπου. Το Αγρόκτημα περιλαμβάνει έναν ενιαίο ελαιώνα 1.700 στρεμμάτων, πευκοδάσος και αρόσιμες εκτάσεις. Εκεί εκτρέφονται επίσης διάφορα ζώα, όπως πρόβατα, βοοειδή, χοιρινά και πουλερικά.Στις κτιριακές του εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται τα κτίρια της πρακτικής γεωργικής σχολής, το αρχοντικό του Απ. Σημαντήρη που έχει μετατραπεί πρόσφατα σε ξενώνα, αίθουσα διδασκαλίας, ξενώνες, βουστάσιο, πτηνοτροφείο, ποιμνιοστάσιο, χοιροστάσιο, τυροκομείο και τυποποιητήριο ελαιολάδου.

Δραστηριοποιείται κυρίως στην βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία με κύρια προϊόντα τις ελιές, το ελαιόλαδο, το γάλα και το κρέας.Σκοπός του Κληροδοτήματος, σύμφωνα με την βούληση του ευεργέτη είναι η πρότυπη, συστηματική και ορθολογική διαχείριση της αγροτικής του περιουσίας και από τα πλεονάσματα της εκμετάλλευσης αυτής να εκπαιδεύει νέους αγρότες.


  

 

 

                                          © Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης | Developed & powered by I.E.Mavridis@EURObit WEBs