Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

Φιλανθρωπικά
Καταστήματα Μυτιλήνης

Καραντώνη 2, Μυτιλήνη :: ΤΚ-81100 :: 22510-28518


   
Περιεχόμενα
  
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το κύριο προϊόν που παράγεται είναι το ελαιόλαδο (ψυχρή έκθλιψη) το οποίο τυποποιείται και διατίθεται...
[ περισσότερα... ]
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Περιοχή Δημοσιεύσεων...
[ περισσότερα... ]
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Περιοχή Υποτροφιών των Φ.Κ.Μ.
Πληροφορίες...
[ περισσότερα... ]


English Version
English Version
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ Φ.Κ.Μ.

Ανακοίνωση για εξαετή ενοικίαση τoυ λαχανοκήπου που βρίσκεται στη θέση «ΑΡΓΑΛΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
Ανακοίνωση για εξαετή ενοικίαση τoυ λαχανοκήπου που βρίσκεται στη θέση «ΑΡΓΑΛΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12/06/2017.
[ περισσότερα ]

Ανακοίνωση για εξαετή ενοικίαση τoυ ελαιοκτήματος που βρίσκεται στη θέση «ΤΕΜΣΑΡΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΦΑΛΩΝΑ
Ανακοίνωση για εξαετή ενοικίαση τoυ ελαιοκτήματος που βρίσκεται στη θέση «ΤΕΜΣΑΡΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΦΑΛΩΝΑ - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12/06/2017.
[ περισσότερα ]

Ανακοίνωση για εξαετή ενοικίαση τoυ ελαιοκτήματος που βρίσκεται στη θέση «NTENEΓΙΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ
Ανακοίνωση για εξαετή ενοικίαση τoυ ελαιοκτήματος που βρίσκεται στη θέση «NTENEΓΙΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12/06/2017.
[ περισσότερα ]

Ανακοίνωση για εξαετή ενοικίαση τoυ λαχανοκήπου που βρίσκεται στη θέση «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ» της κτηματικής περιφερείας Μόριας.
Ανακοίνωση για εξαετή ενοικίαση τoυ λαχανοκήπου που βρίσκεται στη θέση «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ» της κτηματικής περιφερείας Μόριας. - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07/06/2017.
[ περισσότερα ]

Ανακοίνωση για εξαετή ενοικίαση τoυ ελαιοκτήματος που βρίσκεται στη θέση «ΛΑΓΚΑΔΕΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΓΙΑΝΙΟΥ
Ανακοίνωση για εξαετή ενοικίαση τoυ ελαιοκτήματος που βρίσκεται στη θέση «ΛΑΓΚΑΔΕΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΓΙΑΝΙΟΥ - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07/06/2017.
[ περισσότερα ]

Ανακοίνωση για εξαετή ενοικίαση τoυ ελαιοκτήματος που βρίσκεται στη θέση «ΜΕΖΑΡΙΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ
Ανακοίνωση για εξαετή ενοικίαση τoυ ελαιοκτήματος που βρίσκεται στη θέση «ΜΕΖΑΡΙΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07/06/2017
[ περισσότερα ]

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next >>


  
                                                        © Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης | Developed & powered by I.E.Mavridis@EURObit WEBs