Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης

Φιλανθρωπικά
Καταστήματα Μυτιλήνης

Καραντώνη 2, Μυτιλήνη :: ΤΚ-81100 :: 22510-28518


   
Περιεχόμενα
  
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το κύριο προϊόν που παράγεται είναι το ελαιόλαδο (ψυχρή έκθλιψη) το οποίο τυποποιείται και διατίθεται...
[ περισσότερα... ]
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Περιοχή Δημοσιεύσεων...
[ περισσότερα... ]
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Περιοχή Υποτροφιών των Φ.Κ.Μ.
Πληροφορίες...
[ περισσότερα... ]


English Version
English Version
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ Φ.Κ.Μ.

Ανακοίνωση για εξαετή ενοικίαση του ελαιοκτήματος που βρίσκεται στην θέση «ΜΟΥΣΛΟΓΛΟΥ» ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ
Ανακοίνωση για εξαετή ενοικίαση του ελαιοκτήματος που βρίσκεται στην θέση «ΜΟΥΣΛΟΓΛΟΥ» ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ -ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07-08-2017.
[ περισσότερα ]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ EΞΑΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ KATAΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘ. ΜΗΤΡΕΛΙΑ 17
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ EΞΑΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ KATAΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘ. ΜΗΤΡΕΛΙΑ 17. - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 27-06-2017.
[ περισσότερα ]

Ανακοίνωση για εξαετή ενοικίαση τoυ ελαιοκτήματος που βρίσκεται στη θέση «ΛΑΓΚΑΔΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΜΦΙΛΩΝ
Ανακοίνωση για εξαετή ενοικίαση τoυ ελαιοκτήματος που βρίσκεται στη θέση «ΛΑΓΚΑΔΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΜΦΙΛΩΝ - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20-06-2017.
[ περισσότερα ]

Ανακοίνωση για εξαετή ενοικίαση τoυ ελαιοκτήματος που βρίσκεται στη θέση «ΚΟΛΟΣΥΡΤΗΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΜΦΙΛΩΝ
Ανακοίνωση για εξαετή ενοικίαση τoυ ελαιοκτήματος που βρίσκεται στη θέση «ΚΟΛΟΣΥΡΤΗΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΜΦΙΛΩΝ - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 13/06/2017.
[ περισσότερα ]

Ανακοίνωση για εξαετή ενοικίαση τoυ λαχανοκήπου που βρίσκεται στη θέση «ΑΡΓΑΛΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
Ανακοίνωση για εξαετή ενοικίαση τoυ λαχανοκήπου που βρίσκεται στη θέση «ΑΡΓΑΛΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12/06/2017.
[ περισσότερα ]

Ανακοίνωση για εξαετή ενοικίαση τoυ ελαιοκτήματος που βρίσκεται στη θέση «ΤΕΜΣΑΡΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΦΑΛΩΝΑ
Ανακοίνωση για εξαετή ενοικίαση τoυ ελαιοκτήματος που βρίσκεται στη θέση «ΤΕΜΣΑΡΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΦΑΛΩΝΑ - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12/06/2017.
[ περισσότερα ]

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next >>


  
                                                        © Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης | Developed & powered by I.E.Mavridis@EURObit WEBs